رئال مادرید بار دیگر تلاش های خود را برای جذب ستاره بلژیکی چلسی از سر گرفته است . 

به نقل از میرر : رئال مادرید مدت هاست به دنبال ادن هازارد بازیکن چلسی است اما این بار با درخواست عجیب چلسی روبرو شده است .  چلسی تنها هازارد را در یک صورت به رئال مادرید خواهد داد : موراتا + 50 میلیون یورو . حال باید دید رئال مادرید در واکنش به این درخواست چگونه عمل خواهد کرد .