احمد الشناوی دروازه بان ۲۵ ساله که با ۳ میلیون یورو برای چلسی در دسترس است میتواند به همراه مانداندا که ممکن است به صورت قرصی به لندنی ها بپیوندد گزینه های جانشینی کورتوا و بگوویچ باشند و طبق ادعای سان کنته پیشنهادات برای دو دروازه بان خود یعنی کورتوا و بگوویچ را بررسی میکند.تا از فروش این دو دروازه بان ۷۵ میلیون پوند به بودجه نقل و انتقالاتی تابستان اضافه کند