کورتوا پس از پیروزی 4-0 تیمش مقابل مجارستان عنوان کرد:
"مقابل مجارستان تلاش کردیم از دقیقه اول حمله کردیم. آنها اشتباه کردند و ما می‌‌خواستیم که خوب بازی کنیم. اینگونه بازی کردن مقابل خط‌ حمله ما خطرناک است. مجارستان  بسیار باز بازی کرد. باز تر از هر تیم دیگری در یورو. خیلی‌ زود گل زدیم و فضا‌های دفاعی را پوشش دادیم. حالا مقابل تیم‌های بازی می‌‌کنیم که باز هستند زیرا آنها نمی‌‌خواهند ۹۰ دقیقه دفاع کنند. در مورد هازارد باید بگویم که فوق العاده بود. اگر بخواهد و احساس خوبی‌ داشته باشد، یکی‌ از بهترین‌های دنیا است"