رادامل فالکاو مهاجم ۲۹ ساله کلمبیایی که دیگر نشانی از ان مهاجم زهر دار سال های گذشته ندارد،پس از اتمام قرارداد قرضی اش در چلسی و ثبت ۹ بازی و ۱ گل به موناکو بازگشت و در تست پزشکی این تیم شرکت کرد.