باشگاه بارسلونا به دنبال سزار آزپیلی کوئتا مدافع چپ چلسی است . 

با توجه به جدایی دنی آلوز و آدریانو از بارسلونا ، این باشگاه در پست مدافع کناری با مشکل روبرو است و می خواهد برای فصل بعد مشکل خود را در این زمینه حل کند . یکی از گزینه های بارسا سزار آزپیلی کوئتا مدافع چپ چلسی است که با توجه به توانایی وی در بازی در دفاع راست می تواند خرید بسیار خوبی برای کاتالان ها باشد . 

برخی منابع اسپانیایی خبر از تماس مسئولین بارسا با مدیر برنامه های آزپیلی کوئتا می دهند . سزار هم اکنون در اردو تیم ملی اسپانیا در فرانسه به سر می برد .