او در کنفرانس پس از بازی گفت : بله ، درست است رانیری پس از بازی با من تماس گرفت و به خاطر نتیجه و بازیمان به خصوص در نیمه دوم از من تشکر کرد او با صدای لرزان 5 مرتبه گفت متشکرم . وی افزود : امشب بازی بسیار زیبایی بود اگر برگردید و به بازی نگاه کنید خواهید دید که سراسر موقعیت بود ما به آن ها دو گل بچگانه هدیه دادیم ولی در نیمه دوم خوب کار کردیم و واکنش خوبی به دو گل آن ها نشان دادیم . 

وی در مورد درخشش ادن هازارد گفت : همه ما میدانیم که او فصل بسیار دشواری را گذرانده ، مصدومیت های طولانی مدت به همراه افت بدنی داشته و فصلی پر از سر خوردگی و نا امیدی را سپری کرده اما من خوشحالم که او به فرم خوب خود باز گشته است و شاداب در زمین حاضر شد . ما او را 90 دقیقه مقابل بورنموث که بازی سنگینی نبود به زمین فرستادیم ولی نمیخواستیم در این بازی که بسیار سنگین بود به طور کامل بازی کند به همین دلیل از اون به عنوان یار تعویضی استفاده کردیم که خوشبختانه جواب داد این بازی خوب و این گل میتواند باعث تقویت اعتماد به نفس وی شود من بازی او خوشحال هستم . 

هیدینگ در مورد قهرمانی لستر گفت : لستر شایسته قهرمانی بود آن ها در سراسر طول لیگ بهترین عملکرد رو از خود نشان دادند و با بازیکنان کم ادعای خود فوق العاده عمل کردند و از هر نظر شایسته قهرمانی اند .