زمزمه حاکی از آن است که مورینیو سخت بدنبال شاگرد سابق خودش است اما باید دید او لندن را به مقصد یونایتد ترک خواهد کرد؟

با رفتن سزار موافقید؟

آیا اورا در حد و اندازه چلسی میبینید؟

خروج او بنفع چلسی خواهد بود یا بر ضرر تیم؟

آیا او توانسته جای اشلی کول را برای ما پر کند؟