با وجود علاقه منچستر به ازپیلیکوئتا حال کنته میخواهد از این فرصت استفاده کند و اورا با دارمیان مدافع کناری شیاطین سرخ عوض کند.

بعد از ابراز علاقه کنته به بونوچی،کاندروا،پله،اکنون دارمیان چهارمین بازیکن ایتالیایی مد نظر او است.

مربی فصل آینده آبی ها به بازیکنان ایتالیایی علاقه مند است و میخواهد تعدادی از آنها را در لندن هم در کادر خود داشته باشد.