به گزارش جانلوکا دی مارتزیو، آبی های لندن که به زودی به آنتونیو کونته خوش آمد می گویند، آماده رقابت با نراتزوری بر سر کاندروا هستند. چه کسی این نبرد را خواهد برد؟ کسی هنوز چیزی نمی داند.