کارلو آنچلوتی در تلگراف نوشت:

زمانی که من در سال 1999 به عنوان سرمربی یوونتوس منصوب شدم، آنتونیو کونته کاپیتان باشگاه بود، یک ایتالیایی ملی پوش و بازیکنی که تاثیرگذاری و نفوذ زیادی در رختکن داشت. بنابراین زمانی که من احتیاج به رهبری برای تیم خود داشتم، مشخصا او انتخاب قطعی من بود. در آن موقع او به خوبی نگاه می کرد و نکات را یاد می گرفت و به همین دلیل می دانستم که او روزی به یک مربی تبدیل خواهد شد. برخی چیزها وجود دارند که او بر سر آن ها سازش نمی کند و زمانی که به چلسی وارد شود نیز همان کار را خواهد کرد. او از همه بازیکنان خود درخواست می کند تا دنباله رو او باشند و تیمی با روحیه را می خواهد. او هیچ ترسی از رسانه ها برای گفتن تفکرات و نظرات خود ندارد. در فلسفه کونته یا شما همگی برای یک تیم بازی می کنید و یا در برابر تیم هستید و هیچ حد وسطی وجود ندارد.