هازارد که این فصل در لیگ برتر تنها موفق به زدن 2 گل شده است و نمایش بسیار ضعیفی از خود نشان داده ، امید وار است تا فصل بد خود را به فراموشی بسپارد .

هازارد در مصاحبه با خبرنگاران گفت : من میخواهم فصل بدم را به بهترین شکل به پایان برسانم ، میدونم که اگر در یورو نمایش خوبی داشته باشم ، فصل بدم به فراموشی سپرده خواهد شد . من میخواهم بازی کنم و از بازی کردن لذت ببرم .

وی در رابطه با مصدومیت های طولانی مدتش گفت : من شرایط بدنی خوبی نداشتم اما حالا بهتر شدم با بازی کردن بیشتر شرایط بدنیم بهتر خواهد شد .