تیم والنسیا پیشنهاد ۳۲ میلیونی چلسی برای جذب آندره گومژ رد کرد