برنامه بازی های چلسی در فصل بعد لیگ برتر مشخص شد .