او افزود:

امشب از نظر تاکتیکی و سازماندهی تیمی در مقابل ایتالیا، حرفی برای گفتن نداشتیم. ما اشتباهاتی را که در دیدارهای دوستانه اخیر مرتکب شدیم را دوباره انجام دادیم. هنگامی که ایتالیایی ها از میانه میدان صاحب توپ می شدند و به سمت دروازه ما می آمدند هیچکس آنها را تعقیب نمی کرد. شرایط بسیار ناامید کننده ای است، مخصوصا پس از تساوی تیم های سوئد و ایرلند. اکنون ما مجبوریم برای صعود هر دو دیدار بعدی مان را پیروز شویم.: