گزارش ها حاکی از آن است که چلسی و اگولو کانته هافبک فرانسوی لستر سیتی به توافق رسیدند.

طبق گزارشات این هافبک ۲۵ ساله قرار است در سال ۵میلیون پوند دستمزد بگیرد و در صورد عدم مصدومیت در یورو این انتقال نهایی خواهد شد.