پدرو در مصاحبه با مارکا تاکید کرد بازیکنان چلسی هیچکدامشان به مورینیو خیانت نکردند . او با عجیب و غریب نامیدن فصل اخیر اذعان کرد:
"با توجه به اتفاقات فصل قبل باید بگویم که هرگز چنین تجربه ای نداشتم، اینکه در تیم بزرگی حضور داشته باشم و در کریسمس سرمربی از تیم جدا شود آن هم در صورتی که تیم در فصل گذشته قهرمان شده بود. نگاه کردن به موقعیت جدول و اخراج یک مربی بزرگ، واقعا وضعیتی دشوار و بسیار عجیب و غریب بود."


اودر ادامه در خصوص خیانت به سرمربی اخراجی پاسخ داد:
"این درست نیست. ما همیشه برای پیروزی به زمین می رفتیم. ما هرگز برای باختن و و در نتیجه برای برکناری سرمربی و خیانت به او بازی نکردیم. شرایط دشواری بود چون ما روی مسیر باخت قرار گرفته بودیم و باشگاه با توجه به این موضوع تصمیم خود را گرفت."


او سپس درباره ی جدایی از بارسا و پیوستن به چلسی افزود:
"وضعیت من در بارسلونا پیچیده شده بود چون فرصت کمی برای بازی داشتم و به همین دلیل خواستم که جدا شوم تا بازی کنم و این دلیل اشتباه نبودن خروج من از بارسلونا است. در حال حاضر من تمایل بیشتری برای بازگشت به چلسی برای بازگرداندن این تیم به جایگاه واقعی خود دارم. من فکر می کنم که در چلسی باقی خواهم ماند و امیدوارم که بتوانم قراردادم را تا انتها به پایان برسانم. من در چلسی بسیار خوشحالم."