چلسی بدنبال عقد قرارداد با استفان استورارو ۲۳ ساله ٬هافبک ملی پوش یوونتوس ٬است.

استورارو سال گذشته از جنوا به یووه پیوسته بود