باشگاه چلسی تایید کرد که ویکتور موزس ۲۶ ساله پس از سپرس کردن فصلی ناموفق در وستهام برای فصل آینده به چلسی باز خواهد گشت .

اما این درحالیست که هنوز درباره ی فروش ٬قرض دادن و یا نگه داشتن موزس تصمیمی اتخاذ نشده است.

موزس که از سال ۲۰۱۲ به چلسی پیوسته تا کنون ۲۳ بازی برای آبیها انجام داده است فصل گذشته موزس با ۲۱ بازی و ۱ گل زده فصل نه چندان جالبی را با وستهام سپری کرده است.

حال باید دید چلسی اورا د. لندن نگه میدارد یا خیر!