در نهایت پرونده جنجالی پزشک سابق چلسی و جوزه مورینیو با توافقه بین طرفین بسته شد . 

پس از کش و قوس های فراوان امروز در دومین جلسه رسیدگی به پرونده پزشک سابق چلسی و خوزه مورینیو این دو به توافق رسیدند تا این پرونده بالاخره بسته شود . باشگاه چلسی نیز با انتشار بیانیه ای نوشت : باشگاه چلسی توافق بین کارنیرو و مورینیو را تائید می کند . ما از این که این اتفاق برای او افتاد و از باشگاه خارج شد بسیار متاسف هستیم و از او عذر خواهی می کنیم . حضور کارنیرو در زمین مقابل سوانسی نشان از تعهد وی به شغل خود و اهمیت سلامت بازیکنان بود . مورینیو نیز برای کارنیرو در ادامه فعالیتش آروزی موفقت داشته است و از زحمات او در چلسی تشکر کرده است . 

به این ترتیب این پرونده جنجالی بین سرمربی پرتغالی و ایوا کارنیرو پس از مدت ها بسته شد .