باشگاه چلسی در نظر دارد تا با خرید ورزشگاه تیم ویمبلدون بازی های تیم بانوان و تیم جوانان را در زمان ترمیم و بازسازی استمفوردبریج در آن انجام دهد