پیت ده ویزر در گفت و گو با سان تاکید داشت که رومن آبراموویچ مصمم است تا از وقوع یک فصل فاجعه بار دیگر جلوگیری نماید و این مرد هلندی در این خصوص گفت:

چلسی تابستان بسیار شلوغی خواهد داشت. آبراموویچ مصمم است که فصل نا امید کننده دیگری را نداشته باشد و بنابراین سر من به مانند سال های 2003 تا 2008 شلوغ خواهد شد. آقای آبراموویچ مالک پر هزینه ای است که دارد پرداختی های میلیونی را برای بازیکنان ستاره ادامه می دهد. او باید برای به خدمت گرفتن بازیکنانی مثل دروگبا و اسین هزینه کند و به این دلیل است که او از من خواسته که روی بازیکنان جوان کیفیت بالا نظارت داشته باشم که در طی سه سال به ستاره های چلسی تبدیل شوند.

پیت ده ویزر