علارغم اینکه مورینیو چندین بار اعلام کرده بود که در انگلستان بجز چلسی سرمربی تیم دیگری نخواهد شد امروز بالاخره پس از کش و قوس های فراوان مورینیو رسما سرمربی شیاطین سرخ شد!