این سرمربی 46 ساله که در آگوست 2014 هدایت تیم ملی ایتالیا را بعد از پراندلی برعهده گرفت، پس از اتمام رقابت های یورو جایگزین گاس هیدینک سرمربی موقت چلسی خواهد شد اما با این حال بیان کرد که در حال حاضر درخصوص چلسی نمی اندیشد و روی تیم ملی ایتالیا تمرکز دارد.

 

کونته بیان کرد: "هرکسی که من را می شناسد می داند که من روی هر چیز در زمانش کار می کنم و تلاش می کنم تا به بهترین شکل ممکن به آن ها بپردازم. یورو انتهای یک سفر دوساله است. من می خواهم که به بهترین شکل با آن مقابله کنم آن هم با دانستن مشکلاتی که انتظار نداشتیم با آن ها مواجه گردیم. ما همواره در مورد کار صحبت می کنیم و سعی خواهیم کرد با پایین انداختن سر خود به کارمان بپردازیم تا کارهای بزرگی انجام دهیم."