تلگراف| چلسی با نایک در ازای دریافت سالیانه 60 میلیون پوند به توافق رسیده است.
این در حالیست که از کمپانی آندرآرمور و چند کمپانی ژاپنی دیگر نیز به عنوان کاندیدای جایگزینی آدیداس نام برده می شد