پیتر چک دروازه بان افسانه ای آبی ها که این فصل به ناچار به آرسنال پیوسته بود موفق شد با 16 کلین شیت بالا تر از داوید دخه آ ،جو هارت و کسپر اشمایکل دستکش طلایی این فصل را بدست آورد