گزارش مت لاو / چلسی رسما به دنبال کارول

چلسی رسما علاقه خود را به جذب اندی کارول نشان داد . به گزارش مت لاو چلسی که خواهان به خدمت گرفتن قرضی کارول بود بعد از شکست در این امر رسما پیشنهادی برای ذب کارول ارسال کرد .
گفته می شود هدف چلسی از این انتقال جانشینی میچی باتشوایی و ایجاد انگیزه ی رقابت برای آلوارو موراتا خواهد بود .
باید دید چلسی می تواند در ژانویه کارول را به خدمت گیرد یا خیر!