چلسی ۳-۰ وست برومویچ / بازگشت به سبک دون آنتونیو!

چلسی امروز در استمفورد بریج به مصاف تیم وست بروم رفت که در انتها با دو گل ادن هازارد و تک گل ویکتور موزس وست بروم را از مقابل برداشت و امید و آرامش را به بریج برگرداند

‎پیام بگذارید

ضروری

ضروری