لمپارد به کادر مدیریتی چلسی خواهد پیوست!

فرانک لمپارد بهترین گلزن تاریخ باشگاه چلسی هم اکنون در آغاز راه کار خود به عنوان مدیر و مربی می باشد .
لبه گفته منابع ایونینگ استاندارد و میرر اسپورت فرانک لمپارد در بهار (حداکث دو ماه دیگر) به کادر مدیریتی باشگاه چلسی اضافه خواهد شد و کار خود بعنوان manager را آغاز خواهد کرد .
به گفته ی این منابع لمپارد ، تیم زیر ۱۸ سال چلسی را با کمک سرمربی این تیم اداره خواهد کرد و در کمپ تمرینی کوبهام به کمک به باشگاه محبوبش خواهد پرداخت.
لمپارد در مصاحبه هایش بار ها اعلام کرده که دوست دارد روزی شرمربی آبیها شود و این میتواند آغاز خوبی برای دست یافتن به هدف سوپر فرانکی باشد.
نظر شما چیست؟

‎پیام بگذارید

ضروری

ضروری