استاندارد : پیشنهاد ۳۵ میلیون پوندی چلسی برای روگانی

استاندارد : پیشنهاد ۳۵ میلیون پوندی چلسی برای روگانی

به ادعای استاندارد و سیمون جانسون ، دنیل روگانی مدافع ۲۳ ساله یووه که اخیرا بار ها به چلسی لینک شده در موقعیتی جدیدی برای پیوستن به آبی های لندن قرار گرفته است . طبق گفته ی سیمون جانسون خبرنگار استاندارد چلسی در روز های اخیر به طور رسمی برای این مدافع جوان اقدام کرده است ، طبق تخمین جانسون ارزش پیشنهاد چلسی ۳۵ میلیون پوند می باشد رقمی که بسیار بعید است که یوونتوس آن را بپذیرد و رگانی را به این سادگی به چلسی بفروشد.

نظر شما چیست؟

‎پیام بگذارید

ضروری

ضروری