جان تری و داوید لوئیز در این چالش به یکدیگر خیره می شوند.

هر کسی که در این مسابقه زودتر بخندد، بازنده بازی است.

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here